Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen


HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

terug

Individuele begeleiding jongeren (IB)

Wat is Individuele begeleiding voor jongeren(IB)?

Individuele begeleiding voor jongeren is een door Tandem ontwikkelde methodiek, waarin jongerenwerkers jongeren met complexe problematiek individueel begeleiden, zodat zij op eigen kracht hun leven weer op orde kunnen krijgen.

Op wie richt IB zich?

IB richt zich op jongeren (jongens en meiden) in de leeftijd van 14-25 jaar uit het werkgebied van de jongerenwerker. Hierbij gaat het vaak om jongeren met langdurige, complexe en meervoudige problematiek. Vaak zijn zij al eerder in aanraking geweest met hulpverlening, leerplicht of politie. Meestal zijn deze contacten niet vruchtbaar afgesloten vanwege miscommunicatie. Jongeren voelen zich vaak niet op hun gemak in min of meer formele hulpverleningstrajecten en omgevingen. Ook jongeren met psychiatrische, psychische problematiek of verstandelijke vermogens zijn kunnen in aanmerking komen voor individuele begeleiding. Ook middelengebruik is geen reden het contact niet aan te gaan.

Wat is het doel van IB?

  • De eigenwaarde versterken en inzicht geven in (consequenties van) eigen gedrag;
  • Jongeren helpen om zelf weer vertrouwen in de toekomst en hun ontwikkeling te krijgen door hen te helpen oplossingen te vinden voor praktische hulpvragen;
  • Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken en deze in praktijk laten brengen om hun kansen in de maatschappij te vergroten: binnen de eigen sociale kring (vrienden en familie en op het gebied van school, opleiding en werk);
  • Jongeren hun eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken;
  • Jongeren stimuleren een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren;
  • Op groepsniveau is het doel om meer grip en een positieve invloed te krijgen op het groepsgedrag;
  • Voorkomen en bestrijden van groepsoverlast.

Betekenisrelatie

De begeleiding van de jongeren bestaat op basis van een betekenisrelatie tussen de jongerenwerker/supportersbegeleider en de betreffende jongere. De betekenisrelatie gaat uit van een doelgerichte begeleiding gericht op het realiseren van praktische en concrete resultaten zoals scholing, opleiding, schuldsanering en versterken van het sociaal netwerk. Op basis van de betekenisrelatie ontstaat vertrouwen en dat versterkt de relatie. Jongeren die in een IB-traject zitten, hebben meestal al een verleden in de hulpverlening en weinig vertrouwen in begeleiding.

Effectieve interventie

Individuele begeleiding is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. In de beschrijving in de databank is alle beschikbare informatie over de interventie inclusief het naar de interventie uitgevoerde onderzoek samengebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over IB kunt u contact opnemen met Maurice Nooijen, productontwikkelaar Tandem, T (024) 365 01 37, E m.nooijen@verwijder-dit.tandemwelzijn.nl

Of bekijk hier een mooi filmpje dat de MOgroep heeft gemaakt over IB.


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/activiteiten/overzicht/activiteit/artikel/individuele-begeleiding-jongeren-ib.html