Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen


HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

terug

Opbouwwerk

Opbouwwerk is de werksoort die activiteiten initieert, stimuleert, begeleidt, faciliteert en ondersteunt van bevolkingsgroepen die zich in collectief verband richten op verbetering van hun woon, werk en leefsituatie.

Met wie doet de opbouwwerker dat?

De belangrijkste partners voor de opbouwwerker zijn de wijkbewoners. De opbouwwerker draagt bij aan een duurzaam netwerk in de wijk dat bewoners met minder draagkracht of een ondersteuningsvraag helpt actief te (blijven) participeren in de samenleving. De opbouwwerker initieert samen met wijkbewoners en in samenwerking met partners activiteiten en projecten waarin mensen met verschillende achtergronden en mogelijkheden met en elkaar in contact komen en uitgenodigd worden elkaar te versterken.

De 4 zetten van opbouwwerk

In de basis zijn vier fasen te identificeren waarlangs opbouwwerkers werken: ZIEN, DENKEN, DOEN, VINDEN.

ZIEN

Alle activiteiten die te maken hebben met waarnemen, observeren van een wijk, groep, de mensen, de fysieke omgeving, de ondernemers.

DENKEN

Alle activiteiten die gericht zijn op stilstaan, pas op de plaats maken om het geziene te bekijken, te analyseren, te doorgronden, en ook te ordenen, te prioriteren, te verwijzen.

DOEN

Alle activiteiten die gericht zijn op het uitvoeren van het bedachte, het doen. Dat kunnen grote en kleine activiteiten zijn, maar ook afspraken die te maken hebben met hoe een bepaalde groep anders wordt bejegend.

VINDEN

Het evalueren en terugblikken op dat wat bereikt is. Benoemen van de impact van het handelen.

 

Voor meer informatie: http://www.tandemwelzijn.nl/uploads/media/Gemeenschappen_die_er_toe_doen_korte_versie_02.pdf

 


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/activiteiten/overzicht/activiteit/artikel/opbouwwerk-1.html