Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen


HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

terug

VoorleesExpress

In dit project kunnen ouders zich aanmelden om gedurende 20 weken 1x per week op een vast moment iemand op bezoek te krijgen die hun kind voorleest, of met hem of haar kijkt naar schoolopdrachten. Het is gericht op gezinnen met kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud. Boven de leeftijd van 12 jaar kijken we of een andere organisatie zoals School’s cool meer kan betekenen voor een kind of gezin. Is dit niet het geval of komt een kind niet in aanmerking voor School’s cool, dan kijken we wat wij kunnen betekenen.

Waar werken we aan?

In het voorlees- en huiswerkbegeleidingsproject wordt gewerkt aan de volgende zaken:

 • de woordenschat en taalontwikkeling;
 • luistervaardigheid en concentratie;
 • fantasie;
 • sociaal emotionele ontwikkeling;
 • inzicht en probleemoplossend vermogen;
 • rustmoment in de dag realiseren;
 • structuur;
 • ritme en rituelen;
 • kennis van boeken, van de bieb;
 • vertrouwen / zelfvertrouwen;
 • leestraditie opbouwen;
 • lol in woorden, lezen, taal, taalspelletjes


Voor de langere termijn is het doel om het plezier voor alles wat met boeken en taal samenhangt te stimuleren en meer zin en zicht op schoolse zaken te bevorderen. Een neveneffect van het project is de motiverende waarde van een voorlezer die speciaal langskomt, zowel voor het kind als het hele gezin.

Hoe werken we?

Na de intake door de ouderbegeleidster/professional komt op een vast moment in de week een stagiaire Pedagogiek om een kind voor te lezen of op andere wijze te werken aan bovenstaande doelen. Tot de leeftijd van 6-7 jaar staat met name voorlezen centraal. Daarna wordt ook meer gebruik gemaakt van allerlei vormen van taalspel en gerichter gekeken naar de vraag, zoals woordenschatvergroting of het leren maken van een samenvatting of spreekbeurt. De stagiaire brengt materialen mee, rekening houdend met interesses en leeftijd van het kind. Ook worden materialen gebruikt die het gezin heeft of leent bij de bibliotheek. De ouder is altijd aanwezig wanneer de stagiaire het gezin bezoekt en kijkt en doet zelf ook mee. Groot voordeel hiervan is dat na afronding van onze ondersteuning de ouder zelf handvatten heeft om verder te gaan in deze ontwikkeling van het kind.

 

Halverwege het traject plannen we een groepsbijeenkomst met de ouders van de kinderen om gezamenlijk ervaringen, vragen en de vorderingen te bespreken.

Waarom een voorlees- en huiswerkbegeleidingproject?

Dit project sluit aan op een onderwerp waarover ouders vaak veel vragen hebben: Hoe lees je voor? Wat lees je voor? Wat mag je daarin van je kind verwachten? Hoe bouw je aan concentratie en luistervaardigheid? Je kind komt met vragen van school, waar begin je? Hoe lees je voor als je de taal niet spreekt? Hoe werk je aan de woordenschat

van je kind? Dit is voor ouders niet altijd duidelijk. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de methodiek Voorlezen. Uit het werken met deze methodiek bleek in de praktijk dat vooral laagopgeleide en anderstalige ouders niet kunnen bieden wat hun kinderen op dit vlak nodig hebben. Om deze reden werd het project uitgebreid met  huiswerkbegeleiding.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u bij Anita Schiks terecht: M (06)

538 617 32, E a.schiks@verwijder-dit.tandemwelzijn.nl.


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/activiteiten/overzicht/activiteit/artikel/voorleesproject-en-huiswerkbegeleiding.html