Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen


HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:
SUBNAVIGATIE:

terug

Project Op Jezelf

Project Op Jezelf

Staddijk 41
6537 TW Nijmegen
T (024) 345 10 86
info@verwijder-dit.opjezelf.nl
www.opjezelf.nl  

Voor wie?

Op Jezelf is een project voor jongeren van 18 tot 25 jaar in Dukenburg en Lindenholt. Sommige jong volwassenen hebben geen afgeronde opleiding, geen werk en geen zinvolle dagbesteding. Vaak zijn er problemen thuis en zijn de jongeren al in aanraking geweest met politie en justitie. Een aantal heeft forse schulden en sommigen hebben een verslaving. De problemen versterken elkaar en jongeren zien geen mogelijkheid meer om eruit te komen. Zonder hulp en ondersteuning dreigen ze verder af te glijden en te belanden in het criminele circuit. 

Door wie?

Op Jezelf is een samenwerkingsproject van Iriszorg, Tandem en Het Inter-lokaal. Samen hebben wij de expertise om de problemen van jongeren in zijn geheel aan te pakken. We bieden jongeren de kracht van jongerenwerk, maatschappelijk werk, sociaal-juridische dienstverlening, opvang, verslavingszorg en jobcoaching. Door nauwe samenwerking kan Op Jezelf bovendien snel zaken regelen voor jongeren, zoals een uitkering aanvragen, een postadres of scholing. 

Medewerkers Op Jezelf 

  • Nort van der Loo, casemanager
  • Hicham Kerkri, jongerenwerker
  • Bart Engelaer, jobcoach  

Werken aan de toekomst

Veel jongeren zijn teleurgesteld door lange en bureaucratische hulpverleningstrajecten en wachtlijsten bij instellingen. Daarom vindt Op Jezelf het belangrijk het vertrouwen te winnen en te houden. We bieden zorg op maat en zijn vasthoudend. We laten jongeren niet los en proberen, samen met hen, het onderste uit de kan te halen.

Op Jezelf helpt deze jongeren weer de draad op te pakken. We kijken daarbij naar alle leefgebieden: huisvesting, financiën, gezin, sociaal functioneren, gezondheid, opleiding en eventuele procedures. Samen met de jongere werken we aan het verbeteren van zijn of haar situatie. Veel aandacht gaat uit naar het creëren en behouden van een stabiele woonsituatie. Ook kijken we naar het bereiken van een startkwalificatie (afgeronde opleiding MBO niveau 2 en hoger), werk of een zinvolle dagbesteding.

We helpen jongeren inzicht te krijgen in hun eigen situatie en werken aan de bereidheid om dit te veranderen. Het gaat om het leren van sociale en communicatieve vaardigheden, afscheid nemen van ongewenst gedrag en werken aan een dag/nacht-ritme. Jongeren leren de noodzakelijke beroepsgerichte praktijkvaardigheden. Dat betekent dat sommigen starten met een beroepsopleiding. Anderen zullen korte trainingsprogramma’s of een ‘training on the job’ volgen. Naast de individuele hulpverleningstrajecten organiseren we ook groepsactiviteiten. Jongeren krijgen meer inzicht door het herkennen en erkennen van problemen bij henzelf en bij anderen en leren daar beter mee om te gaan.

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de jongere vinden wij de belangrijkste eigenschappen. De intensiteit van de begeleiding hangt hiermee nauw samen. Het traject loopt af als de jongere een opleiding volgt of in zijn eigen inkomen kan voorzien en desgewenst zelfstandig of begeleid kan gaan wonen. De medewerkers van Op Jezelf blijven het contact onderhouden met jongeren en hun ontwikkelingen volgen. Dit ook om terugval vroegtijdig te signaleren. Bij uitval laat Op Jezelf de jongeren niet los, maar probeert de boel weer op de rails te zetten.

Waar vind je ons? 

Op Jezelf is laagdrempelig: we zijn daar waar de jongeren zijn. We gaan op pad en maken contact op straat. Daarnaast werken we samen met: Antillianenproject Tula, jongerencentra en ambulant jongerenwerk, buurtbemiddelaars, NIM / R75, wijkagent, woningbouwverenigingen. Voor jongeren zijn er open inloop middagen en avonden. Op vaste tijden is deze plek open voor de doelgroep. De tijden en dagen van de open inloop zijn te vinden op deze website. Onze jongerenwerkers zijn elke dag bereikbaar.

Steun Op Jezelf

Op Jezelf steunt jongeren in Dukenburg en Lindenholt die zelf willen veranderen. We werken samen met veel instellingen, zoals het Jongerenloket en UWV Werkbedrijf. We kunnen altijd hulp gebruiken van werkgevers (bouwbedrijven, welzijnsinstellingen, MKB, bewakingsbedrijven), onder andere voor stage- en werkervaringsplekken.

Op Jezelf wordt mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning door de Provincie Gelderland.
Op Jezelf is een samenwerkingsproject van Iriszorg, Tandem en Het Inter-lokaal.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met jongerenwerker Hicham Kerkri (Tandem): M (06) 267 929 43, E h.kerkri@verwijder-dit.tandemwelzijn.nl.


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/jongeren/activiteiten/activiteit/artikel/project-op-jezelf.html