Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen

Home>Stages>Aanbod stages

HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

Stage lopen bij Tandem

  • Ben je op zoek naar een interessante en uitdagende stage bij de grootste welzijnsorganisatie van Nijmegen?
  • Wil je ervaring opdoen in het ondersteunen en begeleiden van mensen en hen stimuleren hun mogelijkheden te benutten?
  • Vind je het leuk om allerlei projecten en activiteiten te organiseren samen met anderen op het gebied van ontmoeting, wonen, opvoeding, scholing, vrijetijdsbesteding, etc?
  • Wil je onderzoek doen naar de projecten, activiteiten, methodieken die Tandem heeft of nog niet heeft?
  • Of wil je leren hoe ondersteunende diensten van een maatschappelijke organisatie functioneert?

Kom dan praktijkervaring opdoen bij Tandem!

Tandem werkt graag met stagiairs en wij bieden dan ook volop stagemogelijkheden, voor zowel Lbo-, Mbo- als Hbo- en WO studenten. Uiteraard zorgen wij gedurende je stage voor goede begeleiding en een prettige leeromgeving. Tandem organiseert vele uiteenlopende projecten en activiteiten. Een deel hiervan is eenmalig en anderen vinden structureel plaats. Onze activiteiten hebben wij gebundeld in drie programma's:

Programma 1: Participatie & Diversiteit

Tandem ondersteunt bewoners die de leefbaarheid in hun omgeving willen verbeteren. Opbouwwerkers vergroten de betrokkenheid tussen wijkbewoners en bestrijden het sociaal isolement van mensen. Het samenleven van groepen met verschillende achtergronden en mogelijkheden heeft onze speciale aandacht.

Programma 2: Opvoeding en ontwikkeling van kinderen

In de Brede School co÷rdineren medewerkers de samenwerking tussen school, kinderopvang, cultuureducatie en sport. Ook organiseren agogische medewerkers zelf laagdrempelige activiteiten voor kinderen en hun ouders, zoals naschoolse activiteiten, Activiteitenplein, OuderKindCentra, etc. Ouders bieden we ondersteuning bij de opvoeding en we geven hen licht pedagogisch- en speladvies.

Programma 3: Jongeren

Jongeren brengen we met elkaar in contact en we stimuleren hen activiteiten te ondernemen. Onze jongerenwerkers helpen hen op weg naar volwassenheid en leren hen de daarbij horende verantwoordelijkheden. Sociale veiligheid, het voorkomen van overlast en positieve beeldvorming over jongeren zijn voor Tandem belangrijk. Onze jongerenwerkers richten zich op jongeren op straat. Hun vragen en behoeften vertalen we naar een aanbod op maat. Door nauw samen te werken met andere partners, zoals politie, hulpverlening, scholen etc. maken we optimaal gebruik van de sociale cohesie in de wijk.


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/nc/stages/aanbod-stages.html