Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen

Home>Nieuws>Actueel>Nieuwsbericht

HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

terug

Impuls Dukenburg van start met 5 nieuwe initiatieven voor jongeren

Goed nieuws voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar in Dukenburg. De Impuls Dukenburg is van start gegaan met 5 vernieuwende initiatieven. Het betreft een experimenteel project, waarbij de doelgroep bestaat uit kwetsbare jongeren in Dukenburg die (nog) niet door het reguliere jongerenwerk worden bereikt. Er worden meer en nieuwe kansen aan deze jongeren geboden om hun talent te ontwikkelen en deel te nemen aan creatieve en sportieve activiteiten. Verdere problemen, zoals: voortijdig schoolverlaten, schuldenproblematiek en bijstandsafhankelijkheid worden zoveel mogelijk voorkomen en tegengegaan.  

Samenwerking

De initiatieven richten zich allemaal op hun specifieke doelgroep en zullen ook hun eigen werving verzorgen. Wel zullen ze nauw met elkaar samenwerken, zodat zoveel mogelijk jongeren worden bereikt en ondersteund. Stichting Het Inter-lokaal & Tandem is namens de gemeente Nijmegen uitvoeringsregisseur van de ‘Impuls voor jongeren in Dukenburg’. Vooralsnog loopt de eenmalige Impuls tot 1-1- 2019. Daarna wordt bekeken of de initiatieven, afhankelijk van de effectiviteit, geborgd kunnen worden. De Impuls betreft een incidentele subsidie van € 60.000,-, afkomstig uit>eerder vrijgekomen middelen die nu weer ten goede komen aan de jongeren in Dukenburg.

5 geselecteerde initiatieven van de Impuls
Uit in totaal 7  ingediende initiatieven zijn er 5 op basis van een aantal criteria geselecteerd die een bijdrage leveren aan bovenstaande doelstellingen. Sommigen zijn al gestart, een aantal gaat van start vanaf 2018. Dit zijn de initiatieven in willekeurige volgorde:

·         New Arts en ‘To be or to have’ (uitgevoerd door de Lindenberg)
Een platform voor, door en met jongeren waar de nieuwe kunsten, ruimte om jezelf te uiten en talentontwikkeling voor iedereen centraal staan! ‘To Be or To Have’ is een theatervoorstelling, gemaakt door jongeren zelf, die bijdraagt aan het bespreekbaar maken en voorkomen van schuldenproblematiek. Doel:

o    4 jongeren min 6 mnd. uit de uitkering vanwege regulier werk en/of jongeren zonder startkwalificatie min 6 mnd. opnieuw ingeschreven bij onderwijs.

o    5 jongeren in traject met als resultaat schuldenstabilisatie

·         Move2work (uitgevoerd door Futsal Chabbab)

Drie keer per week sporten met andere jongeren uit de wijk onder begeleiding van toptrainers in fitness, sport en spel (zaalvoetbal, basketbal etc.) en weerbaarheidstraining.
Doel:

o    10 jongeren min. 6 mnd. uit de uitkering vanwege regulier werk

o    10 jongeren zonder startkwalificatie min 6 mnd. opnieuw ingeschreven bij onderwijs

 

·         Onbeperkt Sporten (uitgevoerd door Sportservice Nijmegen)

Een gezellige en veilige sportgroep die allerlei sporten doet. Op woensdagen van 18:30 tot 20:00 uur in gymzaal Zwanenveld. Voor alle jongeren tussen 16 en 35 jaar, met of zonder beperking.

o    Doel: 10 jongeren nieuw ingeschreven en sportend bij reguliere sportvereniging

·         Fix Up your Life (uitgevoerd door Het Inter-lokaal & Tandem)

Voor jongeren van 18 tot 27 jaar met schulden. Er komen vier groepsbijeenkomsten en  individuele begeleiding. Zo kunnen zij een financiële stabiele situatie creëren.

o    Doel: 5 jongeren in traject met als resultaat schuldenstabilisatie.

·         IMPULS Crew (uitgevoerd door Urban Academy)

Via een groep jongeren, de IMPULS crew, maken andere jongeren (vooral meiden met een etnische achtergrond) kennis met dans, cultuur en expressie d.m.v. de organisatie van voorstellingen.

o    Doel: 10 jongeren (eventueel met bijdrage vanuit Leergeld) nieuw ingeschreven voor activiteit op gebied van cultuur/ expressie

 

Hier staat een uitgebreidere beschrijving van alle afzonderlijke projecten. Dukenburgse jongeren kunnen zich nog aanmelden voor één van deze projecten.

Voor meer informatie over de Impuls Dukenburg kunt u terecht bij: Bea de Ruijter, kwartiermaker Innovatie & ontwikkeling, T (06) 1372 5637, E b.de.ruijter@verwijder-dit.tandemwelzijn.nl

Voor meer informatie over de afzonderlijke projecten, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het desbetreffende project in de bijlage.

Bestanden:

Projectoverzicht_Impuls_Dukenburg_OVERZICHT.pdf (449 KB)


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/nieuws/actueel/nieuwsbericht/artikel/impuls-dukenburg-van-start-met-5-nieuwe-initiatieven-voor-jongeren.html