Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen

Home>Nieuws>Actueel>Nieuwsbericht

HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

terug

Tandem Welzijn nieuwe partner in Academische werkplaats OGGZ

De Academische werkplaats OGGZ

De Academische werkplaats OGGZ zet zich in voor een duurzaam vangnet voor mensen in multiprobleemsituaties. In de nieuwe WMO, waarin de OGGZ als prestatieveld en als begrip niet meer voorkomt, wordt een sterk appel gedaan op het zelforganiserend vermogen van burgers en hun sociale netwerken. De zorgarrangementen die in de verzorgingsstaat als vangnet dienen voor kwetsbare mensen moeten plaats gaan maken voor zelfzorg en mantelzorg, aangevuld met professionele zorg als het niet anders kan. Deze beleidsverandering kan onbedoeld leiden tot verwaarlozing van de meest kwetsbare mensen, veelal functionerend in de marge van de samenleving.

 

Meerwaarde voor Tandem

Voor Tandem Welzijn is de meerwaarde van samenwerking binnen de Academische werkplaats dat de aanwezige kennis en ervaring over zelfredzaamheid en wijknetwerken, gedeeld wordt met partners uit de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Zo wil Tandem ervoor zorgdragen dat er ook aandacht is voor vragen over het alledaagse leven bij klanten binnen de GGZ. Daarnaast wil Tandem haar eigen vakmanschap verbeteren door kritisch te kijken naar wat werkt in haar methodes en nieuwe thema’s verkennen, zoals inzetten van ervaringsdeskundigheid. Formeel wordt de samenwerking nog bezegeld met een overeenkomst, maar het partnerschap is nu al een feit.

 

Krachtenbundeling

In de Academische werkplaats OGGZ zijn de krachten van Impuls en tien kernpartners in de OGGZ verspreid over Nederland gebundeld. Naast Tandem zijn vertegenwoordigd: GGD, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en RIBW-en. De Academische werkplaats OGGZ is eind 2013 voor vier jaar van start gegaan. Evaluatie vindt plaats in 2017. Voor meer informatie over de Academische werkplaats zie: www.impuls-onderzoekscentrum.nl/academische-werkplaats-OGGZ

 


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/nieuws/actueel/nieuwsbericht/artikel/tandem-welzijn-nieuwe-partner-in-academische-werkplaats-oggz.html