Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen

Home>Over Tandem>Historie

HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

Brede School Co÷rdinatie

Een Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en ouders in de buurt, met de school als middelpunt. In de Brede School werken verschillende...

Lees meer

Opbouwwerk

Opbouwwerk is de werksoort die activiteiten initieert, stimuleert, begeleidt, faciliteert en ondersteunt van bevolkingsgroepen die zich in collectief verband...

Lees meer

Historie

Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen is in 1992 opgericht. Lang daaraan voorafgaand werd op 27 mei 1946, de Rooms-katholieke Stichting Volksjeugdzorg Don Bosco opgericht. Zij kon beschikken over de eerste beroepskrachten voor welzijnswerk in Nijmegen. Hiermee start in feite het Nijmeegse georganiseerde welzijnswerk. De eerste periode na de Tweede Wereldoorlog stond in het teken van wederopbouw. Voor hen die niet mee kunnen komen, werden er particuliere liefdadigheidsinstellingen: de charitas, georganiseerd op basis van de vooroorlogse zuilen.

 

In Nijmegen werden deze instellingen opgezet door de protestantse en rooms-katholieke kerk. Begin jaren zestig leek de wederopbouw voltooid. De welvaart zou de maatschappij grondig veranderen. De jaren zestig en zeventig stonden in het teken van de emancipatie en de toenemende mondigheid van de burgers. Het waren de tijden van het protest, de medezeggenschap en het experiment. Tegelijkertijd liepen de kerken leeg. Zeer opvallend in het welzijnswerk was de bundeling van krachten, de samenwerking tussen voorheen ver van elkaar af staande instellingen. In Nijmegen zijn de Personele Unie en de Nijmeegse Stichting voor Buurt- en Clubhuizen daar voorbeelden van.

 

Vanaf de jaren tachtig trad de landelijke overheid zakelijker op. Zij stootte de verantwoordelijkheid voor het welzijnswerk grotendeels af. De gemeenten kregen het hierin voor het zeggen en beslisten  over de financiering. Het Nijmeegse welzijnswerk kreeg te maken met drastische bezuinigingen. De nog overgebleven welzijnsinstellingen zagen zich gedwongen tot fusies. In 1986 ontstond Dacapo, na samengaan van de RMO, de NSBK en de Stichting Buurthulp Waterkwartier. Uit de fusie van Dacapo en de Nijmeegse Jeugdraad kwam zes jaar later in 1992 ten slotte Tandem voort.


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/over-tandem/historie.html