Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen

Home>Over Tandem>Missie en visie

HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

Laatste Leerlab Nijmegen op 4 dec: "preventieve en collectieve aanpak bij verminderen van armoede en schulden in Nijmegen?"

Hoe kunnen we in Nijmegen schulden voorkomen met elkaar? Hoe kunnen we de handen in elkaar slaan vanuit collectief oogpunt? Daarover gaan de leerlabs. Bekijk...

Lees meer

Brede School Coördinatie

Een Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en ouders in de buurt, met de school als middelpunt. In de Brede School werken verschillende...

Lees meer

Missie en visie

Hart voor de wijk, gezicht in de buurt

Wie zijn wij?

De samenleving is continu in beweging en stelt steeds veranderende eisen aan mensen om mee te kunnen doen. Dat brengt maatschappelijke risico’s met zich mee, zoals eenzaamheid, uitsluiting , overlast en achterstand. Daarom zijn wij centraal aanwezig in de wijk, signaleren als eerste deze risico’s en spelen daar (pro)actief op in. Als netwerk van sociale professionals werken wij aan de aansluiting van de eisen vanuit de samenleving op de eigen mogelijkheden van mensen. Professionals die betekenis geven aan relaties die bewoners uit Nijmegen met hen en met elkaar in hun wijk en buurt aangaan.

Voor wie zijn we er?

Wij zijn er voor alle bewoners van de stad Nijmegen die onze ondersteuning kunnen gebruiken: kinderen, hun ouders, jongeren en volwassenen. Wij zijn er waar bewoners geen kansen zien, geen vrijheid voelen of hebben. Vrijheid om te kunnen kiezen wie ze willen zijn en wat ze willen doen.

Wat doen we?

Door te investeren in mogelijkheden, voorkomen we moeilijkheden. Wij kennen de mensen uit de buurt en weten als geen ander wat er speelt in de wijk. Door zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn en aandacht te hebben voor de individuele én collectieve vraag van bewoners, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en verbondenheid. Daarom staan wij, samen met vrijwilligers en partners, klaar om bewoners:

  • Eigen mogelijkheden en talenten te laten ontdekken en ontwikkelen, zodat zij die kunnen inzetten voor henzelf en anderen;
  • Initiatieven te laten ontwikkelen met inzet van eigen verantwoordelijkheid, kracht en netwerken;
  • Hun vragen en antwoorden samen te brengen.

Hoe doen we dat?

Onze toegewijde professionals stimuleren en ondersteunen (collectieve) wijkinitiatieven van bewoners en faciliteren deze sociale start-ups met hun kennis, ervaring en contacten. Daarbij handelen we vanuit een generalistische benadering en zetten onze specialisatie in waar nodig. Wij:

  • Maken als creatieve verbinder snel mooie matches van partijen, mensen en mogelijkheden.
  • Zetten bewoners in hun kracht en helpen om hun mogelijkheden te verwezenlijken.
  • Zijn dichtbij bewoners aanwezig en signaleren wanneer iemand ondersteuning nodig heeft.
  • Kunnen belemmeringen wegnemen, zodat mensen niet in moeilijkheden komen en een beroep op zwaardere zorg wordt voorkomen.
  • Verbinden individuele en collectieve behoeften aan algemene voorzieningen, groepsaanbod en informele ondersteuning.
  • Ontwikkelen zelf activiteiten die aansluiten op de vraag van bewoners, als er in dit aanbod iets ontbreekt.

 

Dat doen we samen met partners uit ons uitgebreide netwerk en met aandacht voor de persoon, met een positieve open houding en zonder te oordelen. Daarbij is de doorgaande ontwikkellijn in de wijk het uitgangspunt, waarbij we hulp, zorg en welzijn in een samenhangend geheel bekijken. Waar de ontwikkellijn de wijkgrenzen overstijgt, zorgen we voor een integrale stedelijke aanpak. We vertalen dit naar projecten en acties met een duidelijk doel, preventieve werking en snelle resultaten.

Hoe ontwikkelen we ons?

Wij zien onszelf als een lerend netwerk en innovatief kennispunt, dat openstaat voor alles wat ons in staat stelt ons werk nog beter te doen. Als flexibele projectorganisatie werken we continu aan de verbetering van de relatie tussen bewoners en professionals. Daarbij werken we op basis van vertrouwen en worden de laatste innovaties op het gebied van welzijn ingezet. Zo kunnen we steeds sneller en beter inspelen op actuele ontwikkelingen in de Nijmeegse samenleving.


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/over-tandem/missie-en-visie.html