Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen


HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

Brede School Co÷rdinatie

Een Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en ouders in de buurt, met de school als middelpunt. In de Brede School werken verschillende...

Lees meer

Spel aan Huis erkent als effectieve jeugdinterventie

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft het project Spel aan huis dit jaar beoordeeld als goed onderbouwd en erkend als effectieve jeugdinterventie.

Lees meer

Tandem heeft haar beleid t.a.v. privacy en informatie-uitwisseling vervat in een officiŰle gedragslijn. Het omgaan met de inhoud van dit document maakt permanent onderdeel uit van de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers.

 

Het centrale uitgangspunt bij Tandem is dat medewerkers geen informatie over klanten uitwisselen met derden, zonder toestemming van de klant. Hierop zijn twee uitzonderingen: 1) wettelijke verplichting, 2) de uitoefening van specifieke taken brengt dit met zich mee.

 

Toelichting
Tandem richt zich met haar werkzaamheden op preventie. Om goed preventief te kunnen werken, is signalering een belangrijke functie. Tandem rekent het tot haar taakuitoefening om (mede) door tijdige signalering een bijdrage te leveren aan de preventie van (meer) problemen bij haar klanten.
Tandem maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden met ondermeer collega welzijnsinstellingen, zorgorganisaties, gemeente en politie. In deze samenwerking staat het begeleiden van de klant bij kritische situaties en/of het terugdringen van overlast centraal. In dit kader is het nodig en gewenst onderling gegevens uit te wisselen met andere bij de klant betrokken professionals c.q. organisaties.

Tandem is zich ervan bewust dat zij bij het uitwisselen van gegevens gebonden is aan privacywet- en -regelgeving. Hierbij zoekt Tandem naar een evenwicht tussen het belang van gegevensuitwisseling ten behoeve van de taakuitoefening Ún het belang van de betrokkene bij zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Bij het invullen van de samenwerking en de daaruit voortvloeiende gegevensuitwisseling heeft Tandem met al deze belangen rekening gehouden.

 

Voor meer informatie over het privacybeleid van Tandem kunt u contact opnemen met Peter van der West, manager business control:

T (024) 365 01 26, E p.van.der.west@verwijder-dit.tandemwelzijn.nl


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/over-tandem/privacy.html