Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen

Home>Over Tandem>Programma's>Community Building

HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

Brede School Co÷rdinatie

Een Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en ouders in de buurt, met de school als middelpunt. In de Brede School werken verschillende...

Lees meer

Opbouwwerk

Opbouwwerk is de werksoort die activiteiten initieert, stimuleert, begeleidt, faciliteert en ondersteunt van bevolkingsgroepen die zich in collectief verband...

Lees meer

Community Building

In dit programma wordt gewerkt aan de positieve binding tussen mensen en het opbouwen van groepen, netwerken en gemeenschappen in de wijk. Dit is geen doel op zich, maar is een 'vehikel' om individuen te faciliteren bij maatschappelijke participatie en het betekenis hebben voor elkaar. Als mensen in een voldoende divers netwerk verkeren, hoeven vraagstukken van inclusie vaak geen problemen te worden, omdat daarvoor al een oplossing is ontstaan. Buurt- en wijkbewoners dragen zo met eigen kracht en naar vermogen bij aan de inclusieve samenleving. Ook hier gaat dus een sterk preventieve werking van uit. Bijvoorbeeld minder maatschappelijk uitval, minder snel beroep op zwaardere zorg. De communitywerkers gaan uit van de maatschappelijke opdracht: realiseren van /bijdragen aan de participatiesamenleving waarbij iedereen mee kan doen (Inclusie).


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/over-tandem/programma-s/community-building.html