Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen


HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:

Nieuwe naam, nieuwe huisstijl

Op 1 april 2017 zijn Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal gefuseerd. Vol trots laten we onze nieuwe naam en huissstijl zien. Kijk snel op www.bindkracht10.nl

Lees meer

Brede School Co÷rdinatie

Een Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en ouders in de buurt, met de school als middelpunt. In de Brede School werken verschillende...

Lees meer

Ontevreden over de dienstverlening van Tandem

Het is mogelijk dat u ontevreden bent over de dienstverlening van Tandem. Wij hopen dat u dat dan aan ons laat weten. De kortste weg is om er met de medewerker van Tandem over te praten. Deze medewerker probeert met u een oplossing te zoeken.

Een klacht indienen?

Wanneer de medewerker van Tandem uw ontevredenheid niet kan verhelpen, kunt u schriftelijk een klacht indienen. De medewerker zal u hiervoor een formulier geven. U kunt dit klachtenformulier ook hier downloaden.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Het binnengekomen klachtenformulier wordt door de manager van het betreffende regiokantoor behandeld. U krijgt een ontvangstbevestiging. Voor de afhandeling kan de manager ook een medewerker aanwijzen. Vervolgens wordt met u de klacht besproken en gekeken naar mogelijke oplossingen. Als u van mening blijft dat uw klacht niet naar behoren is behandeld, verwijst de manager u naar de Onafhankelijke Klachtencommissie. Hier kunt u uw klacht schriftelijk indienen.

Onafhankelijke klachtencommissie

Voor de afhandeling van klachten heeft Tandem zich aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn en Zorg Gelderland. De folder van de Klachtencommissie kunt u op ons hoofdkantoor verkrijgen of hier downloaden.


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/over-tandem/programma-s/klachten.html