Navigatie overslaan

Direct naar de hoofdnavigatie

Direct naar de navigatie voor kinderen

Direct naar de navigatie voor jongeren

Direct naar de navigatie voor volwassenen

Direct naar de navigatie voor wijken

Wij zijn Tandem Welzijn Nijmegen


HOOFD NAVIGATIE:
Doelgroep volwassenen

NAVIGATIE VOLWASSENEN:
Doelgroep jongeren

NAVIGATIE JONGEREN:
Doelgroep kinderen

NAVIGATIE KINDEREN:

NAVIGATIE WIJKEN:
SUBNAVIGATIE:

terug

Spel aan Huis

Spel aan Huis is een programma waarin zowel ondersteuning als ontwikkeling in de

opvoeding centraal staan. Deze activiteit is individueel gericht, wordt uitgevoerd bij

het gezin thuis en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1Ż - 6 jaar en hun ouder(s). Het gezin kan maximaal ÚÚn jaar gebruik maken van het programma. Indien nodig kan er in bijzondere situaties een half jaar verlengd worden, maar ook kortere periodes dan een jaar komen voor.

Wat doet Spel aan Huis?

Spel aan Huis stimuleert en ondersteunt het samenspelen tussen ouder en kind. Wanneer dit nodig is, is er extra aandacht voor de taalontwikkeling. Daarnaast ondersteunt Spel aan Huis de ouder in het bieden van spelsituaties, waarin het kind kan

ontdekken, waarin grenzen worden aangegeven en waarbij steunen, aanmoedigen en troosten belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Hoe werkt Spel aan Huis?

Wanneer er extra ondersteuning nodig is op genoemde gebieden kan de ouder of een van de verwijzers het gezin aanmelden. Na een intake door de co÷rdinator Spel aan Huis worden afspraken gemaakt met de ouder. Het gezin wordt eens per week of eens per twee weken bezocht door een vaste spelbegeleidster. Dit zijn getrainde vrijwilligsters en stagiaires Pedagogiek van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Samen met een van de ouders wordt er een uur gespeeld met het meegebrachte materiaal. Dit materiaal blijft na het speluurtje achter bij het gezin. Daarnaast is er ruimte om opvoedingsvragen van de ouder te bespreken. Deelname aan Spel aan Huis is gratis; het speelmateriaal wordt door Tandem geleverd.

Waarom Spel aan Huis?

In de opvoedrelatie tussen ouders en kinderen heeft spelen een belangrijke functie. Hierbij is de interactie tussen ouder en kind bepalend voor de ontwikkeling van het kind. In de periode dat kinderen nog niet naar school gaan wordt hier een basis gelegd voor de leerprocessen.

Waar wordt Spel aan Huis ingezet?

Spel aan Huis wordt op dit moment ingezet in de wijken Neerbosch-Oost en Hatert.

Meer informatie

Voor meer informatie over Spel aan Huis kunt u terecht bij

 

Co÷rdinator in de wijk Hatert en Grootstal

Marleen Megens

m.megens@verwijder-dit.tandemwelzijn.nl

06 19 13 63 00

 

Co÷rdinator in de wijk Neerbosch-Oost

Nicole Ortjens

n.ortjens@verwijder-dit.tandemwelzijn.nl

06 19 13 61 84

 


HEADER PRINTVERSIE:
Logo Tandem

Tandem, Centraal bureau

Bezoekadres:
OPUS, Centrum voor Welzijn
Julianaplein 1, Nijmegen
Correspondentieadres:
Postbus 1547
6501 BM NIJMEGEN
tel.: 024 3680111
fax: 024 3600120
email: info@tandemwelzijn.nl
www.tandemwelzijn.nl

FOOTER PRINTVERSIE:

© Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen | Deze pagina op internet: http://www.tandemwelzijn.nl/volwassenen/activiteiten/activiteit/artikel/spel-aan-huis-hatert.html